• Taggig buske, Sydafrika - Området vi besökte hade gott om taggiga växter som man ogärna hade närkontakt med, men på lite avstånd gör de sig bra.